Proje Hedefler ve Faaliyetler


Projenin Genel Hedefler
Projenin hedeflerini gerçekleştirmek için, aşağıda belirtilen faaliyetler yapılacaktır:
1. Yerel ortakların da katılımıyla birlikte iki farklı ülkede toplam 6 toplantı yapılacaktır.
2. İki farklı ülkenden oluşan uzmanlar tarafından anketler hazırlanacak ve projenin hedef grupları olan öğretmenler, öğrencilere uygulanacaktır böylelikle, eğitim verilen ortamlarda ortaya çıkan her türlü psikolojik şiddetin tespit edilmesi ve buna uygun stratejilerin geliştirilmesi söz konusudur.
3. Öğrenci öğretmen, aileler, okul yöneticileri ve herhangi türden şiddetle mücadele etme potansiyeli bulunan yerel kurumların temsilcileriyle görüşmeler yapılacaktır.
4. Öğrencilerin katılımıyla pantomime, tiyatro, sokak gösterisi şehrin açık ve yoğun bir bölgesinde yapılacaktır. Oyuncular her iki ülkenin öğrencilerinden oluşacaktır. Her iki ülkede 3üncü toplantı esnasında öğrenciler oyunlarını sergileyecektir. Pantomim özellikle halka açık bir alanda olacaktır.
5. Öğrenciler arasında yapılacak bir yarışmayla psikolojik şiddeti simgeleyen en iyi resimler ve proje logosu seçilecektir. Bu resimler ve logo posterlerde afişlerde proje kitapçığında ve albümünde kullanılacaktır. Posterler halka açık yerlerde ve okullarda afişe edilecektir.
6. Öğrenci, öğretmen ve aileleri aydınlatmak için uzmanlar tarafından verilecek 1. Seminer
7. Yerel Yönetim ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini aydınlatmak için uzmanlar tarafından verilecek 2. Seminer
8. İki ülkede farklı tarihlerde yapılacak toplantılar esnasında TV programları yapılacak
9. www.stopmobbingme.com isimli bir proje web sitesi Türkçe, Romence ve İngilizce hazırlanacak ve projeyle ilgili bilgi belge ve diğer ayrıntılar bu sitede yayımlanacaktır

Projenin somut amaçlarıyla bağlantılı olarak şunları da söylemek mümkündür:
· Toplumun her katmanında uygulanan psikolojik şiddetin ortadan kaldırabilecek bir model geliştirmek
· Farklı kültür ve eğitim alt yapısına sahip farklı İki ülkede bulunan şehirlerde, Türkiye’den Malatya ve Romanya’dan Craiova, geliştirilecek modeli yaygınlaştırmak
· Seminer, Pantomime, tiyatro gibi gerçekleştirilecek faaliyetlerle psikolojik şiddete maruz kalan kurbanların üzerinde yansımalarını paylaşmak ve bunları yok etmeye katkı vermek
· Eğitim verilen ortamlarda oluşan psikolojik şiddet temelli sorunları yok ederek bireylerin eğitim başarısını arttırmak
· Birbirlerine daha fazla saygısı olan bir toplumun inşasının temelini atmak

  • Malatya Milli Eğitim Müd.
  • Stop Mobbing me
  • Hayatboyu Öğrenme Programı
  • Türkiye Ulusal Ajans
  • Romanya Ulusal Ajans
  • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Yukarı
Toplam tekil: 54074  •   Bugün Çoğul: 19  •   Bugün Tekil: 18  •   Sitede 2 kişi aktif