Proje Amacı


- En iyi uygulamaların karşılıklı olarak değişiminin önemiyle ilgili farkındalığın arttırılması
- Proje kapsamında oluşturulacak web sitesi aracılığıyla iyi uygulamaların bir araya getirilmesi
- Yabancı dil kullanımı teşvik etmek
- iletişim yeteneklerin geliştirilmesi ve konuyla ilgili kültürün geliştirilmesi
- Hoşgörü, ortama uyum sağlama, esneklik ve kültürler arası anlayışın tesis edilmesi
- Öğrenciler için çok gerekli olan, psikolojik şiddetin neden olduğu gerçek sorunları azaltmak ve konuyla ilgili bilinçdelik oluşturmak.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, bireylerin daha hoşgörülü olmaları yönünde tecrübelerin zenginleştirilmesine parallel olarak, eğitim öğretim sürecinde var olan hem öğretmen hem de öğrencilerin ve aynı zamanda psikolojik şiddet konusunda yardım etmeye hazır gönüllü tarafların sürece dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla projede yürütülecek faaliyetlerde rol alacak öğrenciler üzerine yoğunlaşmış programlar hazırlanacaktır. Bu faaliyetlerin değerlendirilip yaygınlaştırılmasıyla daha fazla kitleye ulaşılacaktır. Tüm bunlar farklı yaşlarda milletlerde ve sosyal tabakalarda bulunan öğreciler arasında daha yakın bir işbirliğine katkı verecektir.

  • Malatya Milli Eğitim Müd.
  • Stop Mobbing me
  • Hayatboyu Öğrenme Programı
  • Türkiye Ulusal Ajans
  • Romanya Ulusal Ajans
  • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Yukarı
Toplam tekil: 54074  •   Bugün Çoğul: 21  •   Bugün Tekil: 18  •   Sitede 1 kişi aktif