Proje Özeti


Bazen bir kelime bazen bir bakış bazen bir ima bir insanı psikolojik olarak yok etmeye yeter. Psikolojik şiddet olarak adlandırılan bu eylem günümüz insanlarının evlerde, okullarda, iş yerlerinde ve sosyal bir ortamda karşılaştıkları ve hayatımıza sinsice ve davetsizce girdiği bir saldırı türüdür. Bilinçli veya Bilinçsiz bir şekilde empoze edilen psikolojik şiddet, insanların kendine olan özgüvenini yok etmesine, kendini aşağılık kompleksinde hissetmesine ve sonuçta da fiziksel şiddetten daha çok acı veren ve o kişinin hayatta başarısız olmasına neden olur. Psikolojik şiddetin bu yok edici yüzünü göz önüne aldığımızda, iki ülkenin (TÜRKİYE ve ROMANYA) iki bölgesel kurum (Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Casa Corpului Didactic Dolj) okullar, Sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurumları olan yerel ortakları ile birlikte toplumca ihmal edilen bu meselenin tehlikesine dair bilinç uyandırmayı ve böylelikle, daha saygılı ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitim açısında, psikolojik şiddetin öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, okul yönetimi-öğretmen, öğrenci-veli, öğrenci-öğrenci arasında meydana geldiği söylenebilir. Proje kapsamında, farklı kültüre ve eğitim sistemine sahip iki bölge psikolojik şiddetin nedenleri ve çözümleri üzerine işbirliği yapacak ve özellikle öğrencilerin ve tüm ortakların katılımı ile tasarlanacak ve gerçekleştirilecek bir dizi aktivite ile psikolojik şiddete neden olan olası tüm faktörler toplumla paylaşılacak ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Posterler, el ilanları, afişler gibi görsel materyallerin yanı sıra, aktiviteler gerçek kurban olan öğrenciler tarafından uygulamaya konulacak tiyatro gösterileri, pantomimler ve bilgilendirici seminerler üzerine temellendirilecektir.

Sosyolojik açıdan psikolojik şiddetin değerlendirilmesi adına, hem öğrenci hem aile hem de öğretmenler için katılıcı okullarda bir araştırma ve inceleme yapılacaktır. Böylelikle, olayın ilk boyutu ile ilgili bir bilgimiz olacak ve proje sonundaki aşamada projenin sağladığı etki araştırma sonucunda görülecektir.

Sonuç olarak, Malatya, TÜRKİYE ve Craiova, ROMANYA arasındaki işbirliğin amacı, her tür okulda ve genel olarak toplumda psikolojik şiddete karşı başarılı mücadele fikirleri geliştirmek ve böylelikle, kendine daha fazla öz güveni olan, sorgulayan, aktif, üretken, ve psikolojik olarak daha sağlıklı bir neslin ortaya çıkarılmasıdır.

  • Malatya Milli Eğitim Müd.
  • Stop Mobbing me
  • Hayatboyu Öğrenme Programı
  • Türkiye Ulusal Ajans
  • Romanya Ulusal Ajans
  • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Yukarı
Toplam tekil: 54074  •   Bugün Çoğul: 23  •   Bugün Tekil: 18  •   Sitede 1 kişi aktif